ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 24.06.2024.

Водостај Дунава је у опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у стагнацији са тендненцијом мањем пораста и стагнације и мањег колебања наредна два дана.
Водостаји на Дунаву су у домену средње високих, на Сави у домену од средње ниских до средње високих, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Информатор о раду

Информатор о раду ЈВП „Србијаводе“ сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаja („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07) и према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 57/05).
Комплетан текст Информаторa можете преузети на линку овде https://informator.poverenik.rs/informator?org=vTxGeRs6CXFnKcnje.

ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОНСКЕ БРОЈЕВЕ:

за Општине са подручја ВПЦ „Морава“:
018-4258-185 локали: 137, 138, 140;
за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“:
011-2018-110
БЕСПЛАТАН ПОЗИВ на 0800 121122

КАРТЕ УГРОЖЕНОСТИ И КАРТЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА

У складу са Законом о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-и др.) управљање ризицима од штетног дејтва вода обухвата израду прелиминарне процене ризика од поплава, израду карата угрожености од поплава и карата ризика од поплава као и израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(за вађење речног наноса)

Обрасци за издавање водних и других аката

Поштовањем препорука и упутстава може се спречити ширење вируса COVID-19 у Србији

Уколико кашљете или кијате, прекрите уста и нос папирном марамицом или подлактицом.
Перите руке често и темељно, сапуном и водом. Често користите средства за дезинфекцију.
Избегавајте додиривање очију, носа и уста.
Уколико имате неизоставну потребу за организовањем састанака, учините то тако да будете на дистанци од 2 метара.
Уколико немате преку потребу за физичком присутношћу на састанку, исти одржите путем видео линка.
Обавезно коришћење личних заштитних средстава у затвореном простору.

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Пријава на: https://imunizacija.euprava.gov.rs

Да ли сте знали?