ДогађајиУ ЈВП „Србијаводе“ спроведена командно-симулациона вежба у оквиру пројекта EU MODEX

23.11.2023.

У ЈВП „Србијаводе“ спроведена командно-симулациона вежба у оквиру пројекта EU MODEXУ оквиру пројекта EU MODEX, који финансира Европска унија, а који у Републици Србији имплементира Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова у сарадњи са Шведском агенцијом за непредвиђене ситуације (MSB) и Управом за цивилну заштиту Италије (DPC), у просторијама ЈВП „Србијаводе" спроведена је командно-симулациона вежба, а према сценарију одговора на поплаве 2014. године.

Током трајања вежбе одржани су састанци на којима су учествовали представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и ЈВП „Србијаводе“ и представници Европске комисије, чланови контролног тима и други учесници који су били распоређени у три тима.

Командно-симулациона вежба се фокусирала на међуинституционалну сарадњу и кораке који су предузети на националном нивоу након поплава из 2014. године. Ови састанци имају за циљ анализу комуникације и координације између Тима за процену и координацију европске цивилне заштите (EUCPT) и Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова као надлежне службе и релевантних институција.

Циљ одржавања вежбе јесте представљање механизма рада свих релевантних институција током спровођења одбране од поплава и евалуација постојећег стања у наведеној области, а на основу одржане вежбе експерти ангажовани кроз Механизам цивилне заштите ЕУ ће доставити коначне препоруке и извештај, који ће бити основа за даљи рад на побољшању и јачању националног система одговора на катастрофе.