ДогађајиМодернизација црпних станица у Србији и пројекат заштите од бујичних поплава у општини Крупањ уз подршку Француске развојне агенције

13.12.2023.

Представници Француске развојне агенције (AFD) одржали су низ састанака са представницима ЈВП „Србијаводе“ у оквиру тродневне посете, а поводом актуелних пројеката модернизације црпних станица за одводњавање и наводњавање, као и пројекта имплементације интегралних мера заштите од бујичних поплава и ерозије на бази „зелених решења“ на „пилот подручју" Крупањ, сливу реке Ликодра.

Током посете делегација AFD-a заједно са представницима ЈВП „Србијаводе“ обишли су терен и локације предвиђене за реализацију пројекта.

Предмет пројекта модернизације црпних станица укључује 54 црпне станице у надлежности ЈВП „Србијаводе“. Циљ овог пројекта је постизање модернизације и аутоматизације хидромелиорационих система и постојећих црпних станица, смањење трошкова управљања и одржавања објеката кроз имплементацију савремене информационо-телекомуникационе инфраструктуре за даљински надзор и управљање црпним станицама и постизање унификације изгледа црпних станица. Функционисање система за наводњавање обезбеђује велике бенефите у пољопривреди у ери климатских промена и насталих суша.

Пројекат на територији општине Крупањ препознат је као пројекат од великог значаја кроз релевантне стратешке документе који се односе на управљање ризицима од катастрофа и има за циљ подржавање усклађивања сектора вода у Србији са директивама ЕУ. Предвиђено је да пројекат допринесе управљању ризиком од бујичних поплава и ерозије у општини Крупањ, а такође и да послужи као пилот пројекат за имплементацију „зелених решења“ у сливовима са бујичним карактером на националном нивоу.

Циљ реализације ових пројеката је унапређење сектора вода у Србији, кроз модернизацију црпних станица и имплементацију интегралних мера заштите од бујичних поплава и ерозије, чиме се постиже одрживо управљање водама, унапређује заштита животне средине и ствара отпорност система на климатске изазове.