Оглас о давању у закуп водног земљиштаОглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије објављен у дневном листу "Политика" дана 20.05.2024. године.

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

ПРИЛОГ 1 - понуда
ПРИЛОГ 1 - понуда.pdf

Модел Уговора за физичка лица о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Модел Уговора за физичка лица о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf

Модел Уговора за правна лица о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Модел Уговора за правна лица о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС САВА ДУНАВ 20.05.2024.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС САВА-ДУНАВ 20.05.2024.xlsx

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС МОРАВА 20.05.2024.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС МОРАВА 20.05.2024.xlsx

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије објављен у дневном листу "Вечерње новости" дана 27.12.2023. године.

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

Прилог уз Измену Огласа
Прилог уз Измену Огласа

Модел Уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Модел Уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС САВА ДУНАВ 27.12.2023.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС САВА-ДУНАВ 27.12.2023.xlsx

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС МОРАВА 27.12.2023.
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС МОРАВА 27.12.2023.xlsx

Измењени Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије објављен у дневном листу "Вечерње новости" дана 21.11.2023. године.

Измена Огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Измена Огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

Измењени Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије објављен у дневном листу "Вечерње новости" дана 08.11.2023. године.

Измена Огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Измена Огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

Прилог уз Измену Огласа
Прилог уз Измену Огласа

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије објављен у дневном листу "Вечерње новости" дана 05.11.2023. године.

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљиста у јавној својини РС.
Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљиста у јавној својини РС.pdf

ПРИЛОГ 1 - понуда
ПРИЛОГ 1 - понуда.pdf

Модел Уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Модел Уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС 05.11.2023
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОГЛАС 05.11.2023.xlsx

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије објављен у дневном листу "Вечерње новости" дана 21.10.2023. године.

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљиста у јавној својини РС.
Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљиста у јавној својини РС.pdf

ПРИЛОГ 1 - понуда
ПРИЛОГ 1 - понуда.pdf

ПРИЛОГ 2 - кординате
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd9.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd8.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd7.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd6.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd5.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd4.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd3.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd2.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-zsd1.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-2024.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-678.pdf
ПРИЛОГ 2 - кординате-582.pdf

ЛОКАЦИЈЕ ЗА 3. ОГЛАС 21.10.2023
ЛОКАЦИЈЕ ЗА 3. ОГЛАС 21.10.2023.xlsx

Модел Уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије
Модел Уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf

УРЕДБА о давању у закуп водног земљишта у јавној својини

УРЕДБА о давању у закуп водног земљишта у јавној својини.pdf

ОДЛУКА о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп

ОДЛУКА о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп.pdf


Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србијe

1802 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
11900 | Решење о одбацивању понуде за давање у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
11540 | Решење о одбацивању понуде за давање у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
11082 | Решење о одбацивању понуде за давање у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
10163 | Решење о одбацивању понуде за давање у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
10164 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
10156 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6715 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6716 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6717 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6718 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6719 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6720 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6721 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf

(АРХИВА) Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водним подручјима

Архива огласа о давању у закуп водног земљишта

Бр. 491 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 492 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 493 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 545 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 546 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 547 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 548 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 549 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 580 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 679 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf