Оглас о давању у закуп водног земљиштаОглас о прикупљању писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије који је објављен у дневном листу "Вечерње новости" дана 26.05.2021. године и са изменама објављеним дана 28.05.2021. године.

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљиста у јавној својини РС-са изменама
Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљиста у јавној својини РС-са изменама.pdf
Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљиста у јавној својини РС-са изменама.docx

ПРИЛОГ 1 - локације
ПРИЛОГ 1-локације.pdf
ПРИЛОГ 1-локације.docx

ПРИЛОГ 2 - понуда
ПРИЛОГ 2.pdf
ПРИЛОГ 2.docx

Модел Уговора о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије - 28.05.2021. године
Модел уговора о закупу водног земљиста 28.05.2021.године.pdf
Модел уговора о закупу водног земљиста 28.05.2021.године.docx


Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србијe

6715 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6716 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6717 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6718 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6719 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6720 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf
6721 | Решење о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије.pdf

(АРХИВА) Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водним подручјима

Архива огласа о давању у закуп водног земљишта

Бр. 491 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 492 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 493 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 545 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 546 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 547 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 548 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 549 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 580 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf

Бр. 679 | Решења о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју "Морава", река Морава.pdf