ДогађајиПредставници Управе за воде Владе Црне Горе у посети ЈВП „Србијаводе“

26.01.2023.

ЈВП „Србијаводе“ угостило је директорку Управе за воде Владе Црне Горе Весну Бајовић, у циљу упознавања са организацијом и пословима у Републици Србији, размене искустава и начина на који се спроводи заштита од штетног дејства вода.

Овом приликом представљен им је делокруг рада ЈВП „Србијаводе“ и у оквиру Центра за управљање одбраном од поплава имали су прилику да упознају са свим апликацијама које се користе за потребе унапређења деловања приликом одбране и заштите од поплава.

Кроз презентацију представницима Управе за воде приказан је геопортал као један од битних компоненти Водног информационог система и улога ЈВП „Србијаводе“ у имплементацији Директиве о поплавама Европске уније. Такође, имали су прилику да се упознају са SCADA системом, који представља систем даљинског управљања високим бранама и црпним станицама, као и развојним системима који служе за праћење хидролошког и хидрауличког стања на сливу Колубаре. Презентован је и пилот пројекат слива реке Колубаре.

Циљ посете је упознавање са пословима у Републици Србији, начинима на који се спроводи заштита и правововремено предузимање мера за ефикасно деловање, али и могућа међународна сарадња на сливу реке Лим.