ДогађајиИнформације о накнадама за одводњавање

07.02.2023.

Све информације о плаћању накнаде за одводњавање обвезници могу добити позивањем корисничког сервиса:

За подручје ВПЦ „Сава-Дунав":

011/2018-110
011/2018-160
011/2018-123
011/2018-158

За подручје ВПЦ „Морава":

018/4258 185, локал 137, 138 или 140

Обвезници информације могу добити и путем мејла: naknade@srbijavode.rs