Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 266 26.09.2022.
BILTEN JVP Srbijavode br.266 26092022.pdf