Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 27 06.02.2023.
BILTEN JVP Srbijavode br.27 06022023.pdf