Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 144 24.05.2022.
BILTEN JVP Srbijavode br.144 24052022.pdf