Одбрана од поплава

Информација о стању на водотоковима у надлежности ЈВП "Србијаводе" и мерама одбране од поплава

Билтен ЈВП Србијаводе број 120 07.06.2023.
BILTEN JVP Srbijavode br.120 07062023.pdf