ПројектиРеконструкција регулисаног корита реке Уб

Завршен пројеkat

Реконструкција регулисаног корита реке Уб кроз насеље Уб од км 9+600 до км 11+300 са прелазном низводном и узводном деоницом.