ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на водној јединици „Тимок-Зајечар“

03.05.2024.

На основу актуелне хидролошке ситуације, а услед обилних падавина на сливу Сврљишког Тимока дошло је до изливања водотока II реда, Правачке реке у урбаном делу Сврљига у зони улива у Сврљишки Тимок и оштећења насипа I одбрамбене линије услед удара поплавног таласа са брањене стране и на овој деоници проглашена је ванредна одбрана од поплава ради контроле оштећења насипа.

Службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама и у контакту су са штабовима локалних самоуправа. На подручјима где су евидентирана критична места, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Мере одбране од поплава ће се спроводити и на деоницама водотокова у зони угрожених насеља у штићеном подручју, а због евидентног ризика од плављења брањеног подручја.