ДогађајиДефинисане активности на реализацији пројекта „Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода реке Дрине“

11.06.2024.

У ЈВП „Србијаводе“ одржан је састанак директора Горана Пузовића, државног секретара министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Михајла Мишића, вд директора „Коридори Србије д.о.о.“ Александра Антића са представницима компаније „Azvirt“ у циљу дефинисања активности на реализацији пројекта „Заштита насеља Јелав и Липнички Шор од великих вода реке Дрине“ у зони аутопута Шабац-Лозница.

Изградњом аутопута Шабац-Лозница насеља Јелав и Липнички Шор била би угрожена великим водама реке Дрине, што је условило потребу за подизањем заштитног система.

Техничко решење одбрамбене линије око насеља Јелав огледа се у изградњи насипа у дужини од 1300 m, од једног дела будућег аутопута до другог, као и црпне станице којом ће се одводити вишак воде са потока Црњава. У насељу Липнички Шор техничко решење одбрамбене линије предвиђа изградњу насипа и одбрамбеног зида са мобилном опремом у укупној дужини од 2800 m.

На састанку су најпре представљене активности које су ЈВП „Србијаводе“ спровеле у протеклом периоду и дефинисани наредни кораци на реализацији овог Пројекта.

Израда пројектно-техничке документације је у завршној фази и ускоро се очекује исходовање грађевинске дозволе за ова два објекта. У току је и процедура деобе парцела као предуслов за експропријацију земљишта на којем ће се налазити будући насипи. Након исходовања потребних дозвола приступиће се извођењу радова на ове две деонице.

Изградњом заштитног система, становници ових насеља биће заштићени од великих вода стогодишњег повратног периода.