ДогађајиНадлежне службе ЈВП “Србијаводе” у приправности, у складу са прогнозама РХМЗ-а

03.04.2023.

У складу са најавама РХМЗ-а и упозорењем на велике количине падавина на територији Републике Србије које се очекују између 03. и 04. априла, водостаји на Млави, Пеку, Нери и Брзави ће бити у већем порасту и кретаће се између граница редовне и ванредне одбране од поплава. На Црном и Белом Тимоку, Јужној Морави, Топлици, Ветерници, Јабланици, Пустој, Нишави, Расини, Јасеници, Кубршници и Тамишу код х.с. Јаша Томић водостаји ће бити у већем порасту и кретаће се око граница редовне одбране од поплава. На мањим бујичним водотоцима ових сливова могућа су локална изливања.

Сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2023. годину, придржавају се својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2023. годину.

Службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа прате развој ситуације на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радови. По потреби биће ангажовано додатно људство и механизација, у циљу спречавања плављења подручја и угрожавања заштитних водних објеката. Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.

Високе бране које су у систему ЈВП „Србијаводе“ за одбрану од поплава у обавези су да припреме простор за пријем новог поплавног таласа у складу са наведеним прогнозама РХМЗ-а.