Писмо о намерама за закуп водног земљишта у јавној својиниОбавештавамо сва заинтересована лица да могу попунити писмо о намерама за закуп водног земљишта у јавној својини

У циљу побољшања и унапређења продуктивности у раду са корисницима ЈВП „Србијаводе “ је развило платформу која омогућава подношење писма о намерама за закуп водног земљишта. Реч је о порталу ком се приступа путем линка доступног на интернет страници ЈВП „Србијаводе“:

ПИСМО О НАМЕРАМА- пријава

Упутство за коришћење портала Писмо о намерама за закуп водног земљишта

Уколико ЈВП „Србијаводе“ утврди да је писмо о намерама заинтересованог лица у складу са јавним интересом или да коришћење водног земљишта неће имати негативне последице на водни режим и животну средину, објавиће оглас о закупу водног земљишта.

Огласи о закупу водног земљишта објављиваће се квартално и биће доступни на интернет страници ЈВП „Србијаводе“ на следећем линку:

Оглас о давању у закуп водног земљишта

Све додатне информације можете добити бесплатним позивом на број телефона: 0800 121 122