Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта
у јавној својини Републике СрбијеР Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ У ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕРека Дунав
Река Сава

Оглас о прикупљању писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије који је објављен у дневном листу "Блиц" дана 23.03.2022. годинеИЗМЕНA ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (за вађење речног наноса)

Понуда-образац

Модел уговора о закупу водног земљишта

Одлука о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп

Уредба о давању у закуп водног земљишта у јавној својини

Дунав експлоатациона поља са координатама

Сава експлоатациона поља са координатама

Стручне подлоге