ПројектиНадградња и реконструкција заштитног система од великих вода реке Дунав у зони Голупца

Завршен пројеkat

ПОПЛАВНИ ТАЛАС 2006. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И ПОСЛЕДИЦЕ

  • 14. априла 2006. забележен је историјски максимум водостаја Дунава, а код Голупца, водостај је достигао ниво који је за 50 цм би виши од икада забележеног (из 1981.године). Прорачуни су показали да је реч о стогодишњим великим водама.
  • Организована одбрана од поплава, након увођења ванредне ситуације трајала је 15 дана, На јавним површинама и у зони јавних објеката формиране су и одбранбене линије у укупној дужини од око 2,5 км. Ангажован је бројна механизација, а у одбрани је учествовао велики број грађана, ученика и припадника Војске Србије.
  • Након одбране евидентирана су велика оштећења на комуналној инфраструктури и на обалоутврди која је изграђена 2004.године.
  • Трошкови одбране и отклањања последица били су два и по пута већи од вредности изградње постојеће обалоутврде,што је значајно утицало на Голубац, који има статус економски неразвијеног пограничног места.
  • Уочени су и функционални проблеми на одбрамбеној линији, због којих је одбрана Голупца била веома тешка, тако да је већ у 2006. години донета одлука да се изврши реконструкција и надградња постојећег заштитног насипа и обалоутврде.

Srbijavode projekti