ДогађајиДефинисане даље активности на реализацији пројекта изградње система за наводњавање Неготинске низије

10.02.2023.

У ЈВП „Србијаводе“ одржан је састанак директора Горана Пузовића, вд директорке Републичке дирекције за воде Маје Грбић са председником општине Неготин, Владимиром Величковић, у циљу дефинисања даљих активности на реализацији пројекта изградње система за наводњавање Неготинске низије.

Услед евидентних климатских промена и потреба да се јача пољопривредни сектор државе, Република Србија је са Европском банком за обнову и развој закључила „Уговор о зајму” којим је предвиђена и изградња система за наводњавање на територији општине Неготин који ће омогућити наводњавање додатних 850 hа пољопривредних површина.

На састанку су најпре представљене активности које су ЈВП „Србијаводе“ спровеле у протеклом периоду на реализацији овог пројекта. Обзиром да се ради о пројекту од великог значаја за Републику Србију идеја је да се уз међусобну сарадњу министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈВП „Србијаводе“ и Општине Неготин што пре исходује грађевинска дозвола и започне са извођењем радова.

Предуслов за то је решавање имовинско – правих односа, које по „Уговору о пројекту“ спроводи Општина Неготин.

Како би се убрзале активности, ЈВП „Србијаводе“ ради на изради неопходне техничке документације, која је основ за проглашавање јавног интереса и поступка експропријације. Очекује се да ће у наредних месец дана документација бити завршена, након чега се улази у процедуру подношења захтева за расписивање јавног интереса, па потом и парцелације земљишта. План је да се током године спроведе јавна набавка и настави са израдом техничке документације – Пројекат за извођење. Након израде документације, која се очекује у марту 2023. године, представници ових институција поново ће се састати и договорити даље активности у циљу успешније реализације.