ДогађајиЈВП „Србијаводе“ на седници радне групе за Поглавље 27 националног Конвента о Европској унији на тему „Управљање ризиком од поплава и суша у Србији“

11.03.2024.

Представници ЈВП „Србијаводе“ активно су учествовали на тематској седници радне групе за Поглавље 27 Националног Конвента о Европској унији, одржаној у Парламенту Републике Србије.

Тематска седница окупила је представнике релевантних институција и цивилног друштва у циљу проналажења адекватнијих решења за бољи законски оквир у области смањења рањивости на екстремне догађаје, повећања финансирања противерозионих радова, прилагођавања законске регулативе, као и мера за већу отпорност на природне катастрофе.

Присутнима се обратила државна секретарка Сандра Докић испред Министарства заштите животне средине на тему "Подизањем отпорности на климатске промене до смањења ризика од катастрофа". Господин Дарио ди Бенедето, пројектни менаџер испред Делегације Европске уније у Србији и Сандра Недељковић испред Министарства за јавна улагања истакли су да је ЈВП „Србијаводе“ заједно са тадашњом канцеларијом за јавна улагања спровело пројекте на заштити од поплава чији се ефекти данас могу видети.

У Србији сваке године елементарне непогоде проузрокују штете великих размера, а на то све више утичу и климатске промене. Минималне материјалне штете проузроковане екстремним догађајима од 2000. до 2022. године процењене су на 6,8 милијарди евра.

Инжењери ЈВП „Србијаводе“ су овом приликом представили Студију унапређења заштите од поплава на сливу реке Колубаре, систем ране најаве и упозорења на поплаве на сливу, који је у завршној фази реализације, као и значајне пројекти који су реализовани у претходних 10 година. Истакнута је потреба за изменом и допуном законске регулативе за воде II реда, као и за већу посвећеност изради Плана управљања ризиком од поплава.

Кроз заједничке активности и пројекте, ЈВП „Србијаводе“ одржава интензивну сарадњу са УНДП, Сектором за ванредне ситуације у изради Регистра ризика од катастрофа, локалним самоуправама, ЈП „Србијашуме“ и различитим научним институцијама, а све у циљу унапређења националног система за смањење ризика од катастрофа и подизања безбедности грађана Републике Србије.