ПројектиРегулација реке Тамнаве од Ћемановог моста до моста Таково

Завршен пројеkat

Регулација реке Тамнаве од Ћемановог моста до моста Таково (од км 13+700 до км 19+364) са узводном прелазном деоницом