ДогађајиДефинисане даље активности за санацију корита реке Турије

06.10.2023.

У месној заједници Јунковац одржан је састанак ком су присуствовали директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић са сарадницима, директор ЈВП „Београдводе” Владимир Баталовић, председник градске општине Лазаревац Бојан Стевић, као и грађани Јунковца, у циљу решавања проблема санације корита реке Турије и предузимања свих неопходних мера након оштећења која су настала услед поплава у јуну ове године.

Након поплавног таласа и изливања реке Турије на подручју градске општине Лазаревац, неопходно је извести санационе радове који подразумевају уклањање урушене дрвне масе, наноса, као и друге биљне вегетације ради обезбеђења адекватног протицајног профила, са осигурањем обала водотока на местима оштећења. Такође, предвиђено је осигурање обала водотока на местима оштећења дуж корита реке Турије, уз припадајуће прилазе и сервисне путеве.

На састанку је договорено да се радови изводе у постојећем кориту реке, што је делимично решење, а тек након сагласности свих власника парцела на овој територији приступиће се изградњи новог корита, чиме ће проблем плављења бити дугорочно решен.

Извођењем санационих радова отвориће се протицајни профили и значајно побољшати стање водотока реке Турије. Овим мерама заштитиће се сви грађани места Јунковац и њихова имовина од будућих поплава.