ДогађајиОдржана завршна конференција Пројекта „Зелено-плава Србија“

26.11.2023.

Представници ЈВП „Србијаводе“ присуствовали су завршној конференцији „Зелено-плава Србија“ која је одржана у Лесковцу. Завршну конференцију отворили су Срђан Димитријевић, председник ЕПуС Лесковац и Дарко Јањић, извршни директор ЈВП „Србијаводе“.

Конференција представља обележавање реализованог Пројекта за који су ЈВП „Србијаводе“ заједно са ЈП „Србијашуме“ конкурисали на јавни позив расписан у оквиру пројекта „ЕУ за зелену агенду у Србији“- Изазов за иновативна решења у области обнове шумских екосистема и озелењавања, а поводом ког је ЈВП „Србијаводе“ ове године уручено признање за најбоље решење за убрзавање зелене трансформације српске привреде.

Иновативно решење које је спроведено у оквиру овог Пројекта јесте пошумљавање „на елипсе“, које представља иновативни приступ антиерозионом пошумљавању тешких и деградираних терена.

Све присутнији деградациони процеси у брдоско-планинским подручјима Републике Србије указују на потребна улагања у противерозионе радове. Системи противерозионих радова и мера утичу на регулисање површинског отицаја, заштити земљишта од спирања, браздања, јаружања и других облика физичке деградације. Такође, њиховом применом спречава се даљи транспорт наноса и појава бујичних поплава. Пошумљавање деградираних површина спроведено је кроз четири фазе.

ЈВП „Србијаводе“ као један од кључних актера у области заштите од вода препознаје значај спровођења оваквих пројеката који за циљ имају смањење и ублажавање ризика од поплавних и бујичних догађаја.