ДогађајиЈВП „Србијаводе“ на регионалној конференцији „Public Utilities For All – RENEW“

05.06.2024.

Регионална конференција под називом „Public Utilities For All – RENEW“ одржана је 4. и 5. јуна у хотелу „Метропол“ у организацији удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије.

Конференција је окупила стручњаке из јавног и приватног сектора, представнике академске заједнице и цивилног друштва из Србије, Словеније, Хрватске, Македоније, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

Поред питања од значаја за област комуналних делатности, најновијих трендова, изазова и решења, током конференције су одржани и посебни панели и тематске расправе посвећени појединачним комуналним делатностима.

Представници ЈВП „Србијаводе“ узели су активно учешће на тематском делу „Вода, ресурс 21. века“ и „Вода и климатске промене“ током којих су идентификовани кључни проблеми са којима се суочава водопривреда, као и смернице за будуће акције и политике.

Др Јелена Пузовић, руководилац сектора за односе са јавношћу и међународну сарадњу говорила на тему климатских промена, њиховог утицаја, ризика и кроз своје излагање указала на значај прилагођавања на климатске промене у стратешком планирању инвестиција.

Када говоримо о утицају климатских промена у Републици Србији, последњи година суочили смо се са неколико значајних екстремних климатских акцидената који су проузроковали значајане материјалне последице, као суше из 2012. године и поплава из 2014. године.

Препознајући значај борбе против климатских промена, Влада Републике Србије и ЈВП „Србијаводе“ предузимају адекватне мере како би успешно одговорили на изазове који су пред нама.

О овим активностима ЈВП „Србијаводе“ говорио је Дарко Јањић, извршни директор за заштиту од штетног дејства представљајући начине на које ЈВП „Србијаводе” делује превентивно са идејом да спречи поплаве и предупреди узроке које доводе до поплава, као и бројне пројекте за наводњавање, чиме се повећава пољопривредни капацитет и унапређује заштита од штетних последица све чешћих сушних периода. Данашњим темама, адекватно је обележен и Светски дан животне средине, који ове године има слоган “Наша Земља, наша будућност. Ми смо генерација обнове”.