ДогађајиОБАВЕШТЕЊЕ о тренутној хидролошкој ситуацији

04.04.2023.

На основу актуелне хидролошке ситуације, тренутних водостаја на рекама и стања заштитних објеката проглашена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“ сектор Д.22. и Водној јединици „Велика Морава - Пожаревац” сектор М.2. Редовна одбрана од поплава на снази је на Водној јединици „Тимок – Зајечар“ сектор Д.1.

У складу са најавама РХМЗ-а водостаји ће бити у порасту током 04. и 05. априла на Јужној Морави, Топлици, Јабланици, Пустој, Нишави, Расини, Млави и Пеку и кретаће се изнад граница редовне одбране од поплава, а на Ветерници нешто изнад границе ванредне одбране од поплава.

На Црном и Белом Тимоку водостаји ће бити у порасту током 04. и 05. априла и кретаће се око граница редовне одбране од поплава. На Нери и Брзави водостаји ће бити у мањем опадању и кретаће се око граница редовне одбране од поплава.

Службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа прате кретање промена нивоа вода, као и промене стања на одбрамбеним линијима на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радови. По потреби биће ангажовано додатно људство и механизација.