ДогађајиOдржан састанак са представницима EBRD-a поводом реализације пројекта изградње бране „Памбуковица“

20.10.2023.

Представници EBRD-a (Европске банке за обнову и развој) заједно са представницима ЈВП „Србијаводе“ и Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде одржали су састанак поводом унапређења сарадње и реализације радова на пројекту изградње вишенаменске бране „Памбуковица“ на територији општине Уб.

Брана „Памбуковица“ је вишенаменска акумулација са основном наменом одбране од поплава, a друга улога акумулације односи се на наводњавање где ће уз помоћ изграђеног система, низводно моћи да се снабдева велика површина пољопривредног земљишта.

На састанку је истакнута одлична сарадња између ЈВП „Србијаводе” и EBRD, било је речи о наредним корацима и активностима, као и решавању важних питања, укључујући и експропријацију, а истакнуто је да је од суштинске важности питање заштите животне средине, како би се осигурали сви аспекти еколошке одрживости приликом извођења радова на брани.

Изградња бране са акумулацијом Памбуковица планирана је у две фазе. Прва фаза обухвата изградњу саме бране и припадајућих објеката, док се друга фаза бави уређењем акумулације и реконструкцијом државног пута који се налази у зони акумулације Памбуковица.

Након одржаног састанка, учесници састанка заједно су обишли локацију будуће бране „Памбуковица“ како би стекли непосредан увид у комплетан пројекат.

Циљ данашењег састанка и обиласка је разматрање свих изазова и могућности пројекта изградње бране "Памбуковица", како би се осигурало да су сви аспекти детаљно испланирани и узети у обзир приликом реализације овог значајног пројекта, који ће обезбедити заштиту свих грађана и њихове имовине у овом делу Србије.