ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на делу Водне јединице „Београд“

22.05.2023.

На основу тренутне хидролошке ситуације и достигнутог критеријума, проглашена је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Београдˮ, сектору Д.4., десном насипу и обалоутврди уз Дунав од „Куле Небојша” до „Бастиона Св. Јакова” у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На наведеној деоници на ВЈ „Београд“ посебан проблем представља низак колски пропуст испод некадашње железничке пруге, а који је уједно и једини прилаз паркингу поред реке са Булевара војводе Бојовића, те је неопходно превентивно затварање пролаза ради спречавања плављења. У периоду затварања саобраћајног пролаза испод пруге, неопходно је да се сва возила са паркинга у зони куле „Небојша“ изместе.

Према подацима РХМЗ-а на реци Дунав забележен је мањи пораст водостаја са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна два дана, док је водостај на реци Сави у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана. Водостај реке Велике Мораве је у опадању са тенденцијом опадања. Водостаји на рекама Дунаву и Сави су у домену средње високих, док је на реци Великој Морави у домену ниских за ово доба године.

Према најавама РХМЗ-а у наредним данима не очекују се значајније падавине.