ДогађајиСтање водостаја

18.05.2023.

Према подацима РХМЗ-а забележени су порасти водостаја на великим рекама Дунаву и Сави са тенденцијом мањег и умереног пораста у наредна четири дана. Водостаји на рекама Дунаву и Сави су у домену средњих и средње високих, док су на рекама Тиси и Великој Морави у домену ниских за ово доба године. Очекује се да ће водостај на Сави код х.с. Шабац 19. маја превазићи границу редовне одбране од поплава.

Након обилних падавина на подручју општине Коцељева, на реци Тамнави дошло је до пораста водостаја и проглашена је редовна одбрана од поплава. На водотоку другог реда потоку Лукинац дошло је до изливања, а ЈВП „Србијаводе“ са надлежним водопривредним предузећем пружили су подршку у виду механизације и људства и брзом интервенцијом прочишћени су мостовски пропусти чиме су спречене веће последице.

Обзиром на тренутне водостаје на рекама и стање заштитних објеката службе субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава прате стање како би предузели све припремне радње и мере у циљу спречавања плављења подручја, као и у циљу интервенисања у случају наиласка бијучних вода.

Према најавама РХМЗ-а у наредним данима не очекују се значајније падавине.