ДогађајиСаопштење поводом замућења воде на реци Рзав

04.04.2023.

Након регистроване повећане мутноће реке Велики Рзав на водозахвату Шевељ, Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ из Ариља је обавестило водног инспектора Моравичког округа, инспектора за заштиту животне средине и комуналног инспектора општине Ариље и изласком на терен утврђено је да замућење воде настаје узводно од локалитета „Урјак“, где се изводе радови на изградњи бране „Ариље-профил Сврачково“.

Инвеститор радова на изградњи бране је ЈВП „Србијаводе“ и сви радови се изводе у складу са пројектном документацијом и издатом грађевинском дозволом. У току су радови на бушењу и уградњи шипова у доњој зони леве обале испод тела будуће бране „Сврачково“, као и на изливном делу опточног тунела и позицији будућег слапишта. Радови се изводе механичким бушењем без примене било каквих агенаса.

Обзиром на специфичне радове који су неопходни за потребе изградње објекта за умирење воде и бушења у кречњачком материјалу, а посебно за пуњење шипова бетоном долази до замућења воде у овом делу.

Инвеститор је у договору са одговорним извођачем радова предузео све мере да ЈП „Рзав“, као управљач система водоснабдевања, адекватно и благовремено буде упознат са свим радовима који директно могу имати утицај на воду.

Поред константне контроле квалитета воде на самој фабрици воде, контролу на водозахвату редовно врши и Завод за јавно здравље „Ужице“ и резултате доставља ЈП „Рзав“ и за сада осим промене боје и замућења, нису регистровани други негативни елементи који би могли утицати на квалитет воде.

О свим предузетим радњама на извођењу, као и проблемима који се могу појавити током извођења, контактирани су надлежни органи Водне инспекције и Инспекције заштите животне средине. Такође, ЈП „Рзав“, редовно врши узорковање воде и о добијеним резултатима обавештава извођача радова.

Узимајући у обзир да су радови у завршној фази и да се изводе непосредно у зони самог корита, може се очекивати појава замућења воде и у наредном периоду, али без опасности по сам квалитет воде, осим неповољног утицаја на параметар мутноће воде.