ДогађајиДиректор ЈВП „Србијаводе“ о тренутном стању водостаја за РТС

04.01.2024.

Ситуација на нашим рекама је потпуно под контролом и мирна, а све ово што се дешава услед пораста реке Дунав, као последице топљења снега у претходне две недеље у Аустрији и Немачкој превасходно, као и делу Чешке, Словачке и Мађарске. Неће доћи до границе редовне одбране од поплава и ситуација је потпуно под контролом. Река Дунав успорава, док река Сава расте, али је и она испод границе редовне одбране од поплава. Што се тиче осталих великих река, све су у свом кориту и не очекујемо никакве проблеме у наредних неколико дана.

Данас на терену имамо око 150 инжењера из ЈВП „Србијаводе“ који су задужени за праћење својих деоница и у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације спроводимо мониторинг над свим ситуацијама. Наши инжењери обилазе критичне деонице и у складу са падавинама предузимају одређене мере. Техника и механизација су у приправности уколико дође до ситуације да морамо да интервенишемо.

Код Куле Небојша смо прогласили редовну одбрану од поплава пре три недеље превасходно како бисмо могли да пратимо водену капију као и да предупредимо и затворимо како бисмо заштитили грађане. Забранили смо улаз аутомобилима, иселили све проблематичне објекте који потенцијaлно могу да направе проблем уколико дође до појаве велике воде. Све ово представља спровођење превентивних мера како бисмо могли да пратимо и делујемо у случају критичних ситуација.

Наши грађани могу да буду мирни, пратимо ситуацију, нема тешких тачака и нема потребе за неком реакцијом и све је под контролом.