ДогађајиУ току је извођење интервентних радова у насељу Давидовац

21.04.2024.

Услед бесправне и неправилне експлоатације материјала на заштитном објекту дошло је до оштећења и пробијања левообалног насипа уз реку Јужну Мораву узводно и низводно од железничког моста на прузи Београд-Скопље на три места. Овим је угрожена стабилност објекта, као и само насеље Давидовац, инфраструктура (пруга, путеви, телекомуникације) и пољопривредно земљиште, па је у складу са тим издата Наредба о извођењу интервентних радова на наведеном заштитном објекту.

У склопу припремних радова изведени су геодетски радови, снимање терена и обележавање сталних тачака и чишћење терена од вегетације. Како би се стекли услови за санирање насипа, урађено је сечење дрвећа, израда помоћног пута на позајмишту ради транспорта материјала који је неопходан за санирање пробијеног насипа, а затим и санирања форланда.

У оквиру земљаних радова извршена је изградња једног дела пробијеног насипа са уклањањем ослабљених делова на постојећем, и остварена је веза између постојећег и дограђеног насипа материјалом из позајмишта, са хумузирањем и затрављивањем круне и косине насипа, док је у склопу радова од камена извршен довоз и уградња камена у делу материјалног рова.

По завршетку ових интервентних радова биће саниран левообални насип чиме ће степен заштите од поплава бити повећан, као и безбедност грађана насеља Давидовац и околине.