ДогађајиЗавршени радови на чишћењу Потпећког језера

22.02.2023.

Након обилних падавина крајем 2022. и почетком 2023. године и пораста водостаја дошло је до нагомилавања велике количине плутајућег наноса у зони плутајуће преграде „Прибој“. У циљу решавања овог проблема 25.11.2022. године започети су радови на чишћењу акумулационог простора на брани „Потпећ“. Координисану акцију чишћења заједно су спроводили Министарство заштите животне средине, ЈВП „Србијаводе“, ЈП „Електропривреда Србије“ и локална комунална предузећа.

Према проценама, код Прибоја се налазило више од 12 хиљада кубика амбалажног, дрвног и осталог отпада, који је уклоњен и транспортован на депонију „Дубоко“ код Ужица.

Средином јануара месеца дошло је до нових, још обилнијих падавина које су узроковале накупљање нове количине отпада, те је било неопходно приступити новом чишћењу.

ЈВП „Србијаводе“ су у оквиру ових радова учествовале са машинама специјализованим за рад на води и другом неопходном механизацијом, а радове на терену спроводило је надлежно водопривредно предузеће.