ДогађајиДанас се обележава Међународни дан река

14.03.2024.

Сваке године, 14. марта, обележава се Међународни дан река како би се скренула пажња на важност водних ресурса и очување река широм планете. Када је реч о заштити воде као природног ресурса истиче се дуални карактер река, наглашавајући њихову комплексност и значај у очувању, док истовремено скреће пажњу на растуће претње које проистичу из климатских промена и немарних људских активности чије се последице директно одражавају на речне системе. Због изразитих климатских промена данас сведочимо све учесталијим последицама временских непогода широм света, при чему се промене у водном режиму све више испољавају. Поплаве и суше постају све чешћа појава, a Србија није изузетак од овог глобалног тренда који се понaвља готово сваке године. Ови догађаји наглашавају потребу за унапређењем организационих структура и система заштите од поплава.

Република Србија је након катастрофалних поплавних догађаја 2014. године улагала значајна средства у инфраструктурне пројекте како би територија Србије постала отпорнија на све учесталије климатске непогоде. У овом периоду, ЈВП „Србијаводе“ извршило је значајне радове на заштити од поплава са фокусом на подизање функционалности заштитних система како би спремно прихватили потенцијалне поплавне таласе.

Поред редовних ангажовања, ЈВП „Србијаводе“ организује различите активности поводом обележавања свих битних међународних датума, а то укључује едукативне кампање, чишћење обала река, садњу дрвећа дуж речних корита, јавне трибине о заштити вода и подизање свести јавности о еколошким последицама загађења река, као и промоција свести о значају одрживог коришћења водних ресурса и мерама за адаптацију на климатске промене.

Овакви датуми пружају прилику за наглашавањем битности одрживог управљања водним ресурсима, подстицањем сарадње међу државама на сливовима река и подизањем свести о важности очувања природних речних токова. Такође, подстичу нас да предузимемо конкретне кораке ка очувању ових драгоцених ресурса, јер само заједничким напорима можемо осигурати да реке и даље теку као извор живота и инспирација за будуће генерације.