ПројектиЗавршени радови на реци Дрини у Малом Зворнику

Завршен пројеkat

Хитни санациони радови на оштећењу обалоутврде и насипа на десној обали реке Дрине од новог до старог моста (од км 0+000 до км 3+491) настали услед појаве клизишта успешно су завршени.