ДогађајиУпозорење у складу са актуелним метеоролошким прогнозама РХМЗ-а и очекиваним обилним падавинама

10.06.2024.

У складу са метеоролошким прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода у северним, западним и централним деловима Србије за уторак 11.06. и среду 12.06.2024. године очекују се велике количине падавина за кратко време, са могућом појавом града.

Сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2024. годину прате стање на терену и у контакту су са Штабовима локалних самоуправа како би предузели све неопходне активности.

Службе ЈВП „Србијаводе“ у координацији са Сектором за ванредне ситуације и надлежним водопривредним предузећима прате развој ситуације на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радови и уколико је потребно биће ангажовано додатно људство и механизација, у циљу спречавања плављења подручја и угрожавања заштитних водних објеката.

ЈВП „Србијаводе“ издало је налог да се све високе бране и акумулације припреме за прихватање поплавног таласа. Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.