ДогађајиOдржан састанак са представницима Фонда за развој Абу Дабија поводом реализације пројекта „Развој наводњавања у пољопривреди Србије“

27.04.2023.

Представници Абу Даби фонда за развој Али Хумаид Алдереи и Ахмед Алкалбани заједно са представницима ЈВП „Србијаводе“ и Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, одржали су састанак поводом унапређења сарадње и реализације радова на пројекту „Развој наводњавања у пољопривреди Србије“.

Састанак је отворен поздравним речима директора ЈВП „Србијаводе“ Горана Пузовића који је овом приликом указао на све већу глобалну претњу које климатске промене носе са собом и нагласио значај изградње система за наводњавање који су финансирани из кредита „Фонда за развој Абу Даби“. Основни бенефити који су својеврсни индикатори за успешност имплементације ових пројеката су савладавање све осетнијих утицаја климатских промена, а то су све интензивнији и дужи сушни периоди. Самим тим повећавамо могућност гајења пољопривредних култура, за које до сада нисмо имали предуслов.

Пројекат „Развој наводњавања у пољопривреди Србије“ у Панчевачком риту одвија се кроз више фаза и за циљ има повећање продуктивности и ефикасности у сектору пољопривреде кроз проширивање система за наводњавање. Прва фаза, која је на самом крају, обухватила је изградњу система у централној Србији на подручју Панчевачког рита. Радови су обухватали изградњу и реконструкцију каналске мреже, објеката на каналској мрежи и изградњу магистралног цевовода.

Након састанка, представници „Фонда за развој Абу Даби“ обишли су радове који су изведени у процесу санације и модернизације хидромелорационог система у Панчевачком риту. За заштиту од спољних и унутрашњих вода и за наводњавање овог подручја изграђени су бројни насипи, мрежа канала, црпне станице и други објекти.

Такође, у оквиру овог Фонда у припреми су и нови пројекти који ће представљати другу фазу, а који су данас, такође, представљени. У оквиру ове фазе планирана је изградња и проширење система за наводњавање у Панчевачком риту- фаза II, Сурчинско Доње поље, „Јасеничке капи“ фаза II у Тополи, „Удовички плато“ фаза II у Смедереву и систем за наводњавање „Уб – Памбуковица“.