ДогађајиНадлежне службе ЈВП “Србијаводе“ у приправности, у складу са упозорењима РХМЗ-а

22.09.2023.

У складу са прогнозама РХМЗ-а на велику количину падавина и временске непогоде на водним подручјима „Сава" и „Дунав” током 23. и 24.09. када се очекује од 30 до 70 mm кише, локално и више, сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2023. годину, придржавају се својих обавеза у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа прате развој ситуације на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радови и у контакту су са штабовима локалних самоуправа. По потреби биће ангажовано додатно људство и механизација, у циљу спречавања плављења подручја и угрожавања заштитних водних објеката.

Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.