ДогађајиДиректор ЈВП „Србијаводе“ са представницима локалне самоуправе у обиласку општине Пријепоље у циљу унапређења система заштите од поплава

25.04.2023.

Због све учесталијих периода богатих кишом које карактеришу обилне падавине јавља се тенденција појаве великих вода на реци Лим у Пријепољу. У циљу превентивног деловања и унапређења система заштите од поплава директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић одржао је састанак са представницима локалне самоуправе у Пријепољу и овом приликом обишли су локалитете на којима ће се спроводити активности на унапређењу система заштите од поплава.

У циљу заштите Пријепоља и приобалних насеља Бродарево и Залуг ЈВП „Србијаводе“ приступило је решавању проблема плављења кроз спровођење свих неопходних мера и припреме техничке документације, како би се унапредила заштита од поплава. Поред насеља Залуг и Бродарево, у току је израда пројекта заштите на реци Милешевки десној притоци реке Лим, чији је водоток бујичног карактера.

Директор Пузовић овом приликом истакао је да ће ЈВП „Србијаводе“ урадити комплетну техничку документацију, док ће локална самоуправа решити имовинско-правне односе и уређење планске документације: „Циљ је да до краја године имамо завршену комплетну техничку документацију и да се реше имовинско-правни односи и за Залуг и за Бродарево. Што се тиче реке Милешевке очекујемо да до јула имамо грађевинску дозволу, а сви ови пројекти ће бити финансирани из кредита Светске банке. У претходном периоду имали смо два поплавна таласа што говори у прилог томе да се клима мења. Данас је договорено да у Бродареву буде изграђен привремени објекат, који ће штитити грађане Бродарева док пројекат не буде завршен.“

Током 2021. године ЈВП „Србијаводе“ спровело је радове на заштити насеља Шарампов у Пријепољу. Ови радови су дали свој позитиван ефекат у јануару ове године након обилних падавина које су довеле до пораста водостаја. Сви наведени пројекти по завршетку обезвеђиваће заштиту од великих вода са вероватноћом појаве једном у сто година.