ДогађајиНадлежне службе ЈВП “Србијаводе“ у приправности, у складу са прогнозама РХМЗ-а

17.05.2023.

У складу са прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода и садашње хидролошке ситуације и тенденције пораста водостаја на водним подручјима “Сава” и “Дунав”, сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2023. годину, придржавају се својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2023. годину.

Услед тренутне хидролошке ситуације у региону и најављених упозорења, ЈВП „Србијаводе“ у контакту је са Сектором за ванредне ситуације и штабовима локалних самоуправа. Помоћници и надлежна предузећа ће пратити водостаје и стање на терену на деоницама на којима су у току санациони радови и уколико буде потребно биће ангажовано додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.

Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.