ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на водној јединици „Лим-Пријепоље“ на сектору С.7.

22.11.2023.

На основу актуелне хидролошке ситуације, услед обилних падавина које су довеле до наглог пораста водостаја, са тенденцијом даљег раста, проглашена је ванредна одбрана од поплава на реци Лим на Водној јединици „Лим-Пријепоље“ сектор С.7.

У насељу Шарампов дуж реке Лим у Пријепољу у току је постављање мобилне опреме за заштиту од поплава, док су у насељу Бродарево на територији општине Пријепоље у току радови на изградњи привременог заштитног насипа.

Службе ЈВП „Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама и у контакту су са штабовима локалних самоуправа.. На подручјима где су евидентирана критична места, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Мере одбране од поплава ће се спроводити и на деоницама водотокова у зони угрожених насеља у штићеном подручју, а због евидентног ризика од плављења брањеног подручја.