ДогађајиМинистарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Јелена Танасковић и директор ЈВП „Србијаводе” Горан Пузовић обишли радове на каналу „Чачак - Парменац“

07.04.2023.

Министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Јелена Танасковић заједно са директором ЈВП „Србијаводе” Гораном Пузовићем и градоначелником града Чачка Милуном Тодоровићем обишли су радове на реконструкцији система за наводњавање „Чачак - Парменац“.

Систем за наводњавање „Чачак – Парменац“ служи за наводњавање пољопривредних површина смештених између бране „Парменац“ и града Чачка укупне површине од 380ha и базира се на принципу слободне дистрибуције воде што значи да се вода дистрибуира на захтев потрошача.

На подручју града Чачка налази се постојећи хидромелиорациони систем „Чачак”, а реконструкција и модернизација постојећег хидромелиорационог система реализује се у 3 фазе. У оквиру радова изведена је главна дистрибутивна мрежа са 4 подсистема и припадајућим црпним станицама, а радови на изградњи овог система финансирају се од стране Фонда за развој Абу Даби.

Модернизација система за наводњавање и коришћење савремених технологија наводњавања и опреме условиће смањење потребних количина воде за наводњавање у складу са избором савремених система, као и смањење трошкова одржавања објеката система.