ДогађајиДиректор ЈВП „Србијаводе“ у обиласку радова на изградњи система за наводњавање „Ресавска целина“ у Свилајнцу

31.10.2023.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић заједно са председником општине Свилајнац Предрагом Милановићем и конзорцијумом извођача обишли су радове на изградњи система за наводњавање „Ресавска целина“ у Свилајнцу. Пре самог обиласка одржан је састанак у општини Свилајнац, на ком је представљена динамика радова и дефинисане даље смернице на пројекту.

Изградња система за наводњавање „Ресавска целина“ у Свилајнцу реализује се као део пројекта „Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији-фаза 1“, а овај пројекат се финансира из кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Ресавска целина обухвата подручје дуж тока реке Ресаве, низводно од насеља Суботица, закључно са насељем Луковица у општини Свилајнац и укупна површина која је предвиђена за наводњавање износи 1023 hа.

На састанку у општини Свилајнац закључено је да се радови реализују сходно предвиђеној динамици извођења радова. Даљи кораци усмерени су ка ефикасном завршетку пројекта, што је од суштинског значаја за локалну заједницу.

Након састанка заједно са мештанима обишли су радове на изградњи овог система и овом приликом директор Пузовић је истакао да је ово још један пример одличне сарадње и комуникације између локалне самоуправе и државних органа: „Вредност овог пројекта износи око 7,7 милиона евра и по његовом завршетку наводњаваће се преко 1000 ha. Систем се састоји из два дела, из бунарског дела наводњаваће се 300 ha и из реке Ресаве преко три преграде око 700 ha. Оно што желим да истакнем јесте одазив људи који живе у ових седам места у општини Свилајнац, а наш задатак није само да их штитимо од великих вода, већ да када су маловодни периоди омогућимо да могу да заливају своје културе. Сви заједно ћемо овде радити за добробит државе, локалне самоуправе и људи који живе овде.”

Услед евидентних климатских промена на територији Републике Србије, развој система за наводњавање представља важан корак ка повећању квалитета пољопривредних површина и грађани у овом делу Србије моћи ће да се ослањају на поуздан извор воде за наводњавање током сушних периода.