ДогађајиСрећни новогодишњи и божићни празници

31.12.2022.

У претходних десет година, климатске промене су условиле и изазвале неколико великих поплавних таласа, од којих је поплава из маја 2014. године имала најразорније дејство и последице. Одговор државе, на оваква дешавања и све учесталије изнадпросечне падавине уследио је брзо, те јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ креће у фазу санација оштећених објеката, реконструкцију изграђених, а припрему пројектне документације и изградњу нових заштитних водних објеката.

Данас је иза нас преко 750 градилишта у 103 општине и града, где су изведени радови. Припремљена је и припрема се техничка документација за нови инвестициони циклус. Изграђени су нови системи за наводњавање, гради се капитална акумулација „Сврачково“ на реци Рзав, из које ће 500.000 грађана користити чисту пијаћу воду. Развијамо систем ране најаве, као одговор климатске промене и предикцију, превасходно, бујичних и урбаних поплава.

Све ово не би било могуће планирати и реализовати да није било помоћи и подршке оснивача, односно, Владе Републике Србије, а затим и бројних донатора и кредитора из Европе и света. Печат свим овим задацима и достигнућима дали су запослени у ЈВП „Србијаводе“. Данас у овом предузећу ради 160 људи, преко 130 њих су стручњаци са високом стручном спремом. Са поносом истичемо и дичимо се нашим стручњацима, који несебично деле своја искуства и знање великом броју младих колега, које смо запослили у претходних неколико година, али и са будућим колегама у оквиру сарадње нашег предузећа са факултетским и образовним установама.

Сви они представљају будућност наше Србије.

Како волим често да истакнем- вода не познаје границе, па тако постављам испред свих нас велике задатке који нас тек чекају на путу чистије, безбедније, лепше и зеленије Србије. Јер, сви ми бинемо о водама Србије!

У своје личне име, али и у име целог тима ЈВП”Србијаводе” желим свим сарадницима и пријатељима срећне божићне и новогодишње празнике.

С поштовањем,
Горан Пузовић
директор