ДогађајиОдржан 17.-ти састанак Сталне радне групе ICPDR-а у Будимпешти, Шеф српске делегације био је директор ЈВП ”Србијаводе” Горан Пузовић

27.06.2019.

Састанаку Сталне радне групе ICPDR-a, одржаном 26. и 27. јуна 2019. године у Будимпешти, експертски тим ЈВП „Србијаводе“ као и делегације Републике Србије, предводио је директор ЈВП ”Србијаводе” г-дин Горан Пузовић. У делегацији су, поред представника ЈВП „Србијаводе“, учествовали представници МПШВ-РДВ, ЈВП „Воде Војводине“ и Института за водопривреду „Јарослав Черни“.
Састанак је отворен поздравним речима г-дина Петера Ковача (Péter Kovács), Директора за воде у оквиру Министарства унутрашњих послова Мађарске, који у току 2019. године, за време мађарског председавања има улогу Председника ICPDR-а.
Након представљања финансијских извештаја рада Комисије, на састанку, дискутоване су активности радних група и то група за мониторинг и оцену квалитета вода, притиске и мере, поплаве, управљање речним сливом, управњање подацима и ГИС, спречавање хаварисјких загађења и учешћа јавности. У наставку су презентацијама представљене активности подсливних иницијатива за реке Саву и Тису.
У делу састанка, на тему сарадње и партнерстава, представљене су активности које се одвијају у оквиру ЕУ Дунавске Стратегиије, потенцијалне сарадње везане за ЕУ грантове, сарадње са Светском банком- Дунавски програм за воде, а представљени су и пројекти који се одвијају уз учешће ICPDR-а, као што су партнерство WWF и компаније „Coca-Cola“ „For a living Danube“, пројекат на тему суша DriDanube, пројekat GEF IW:Lear, FramWat који је посвећен имплементацији природних решења за проблеме поплава, суша или загађења вода и пројекта РlasticFreeDanube који се бави питањима загађења река макро пластиком (>5 mm).
Уз дискусију о активностима са прекограничним утицајем у оквиру земаља на сливу и инфрмација о наредним догађајима од значаја за слив, састанак је завршен свечаним покретањем ЈДС4 (Joint Danube Survey 4) кампање заједничког узорковања и анализе квалитета реке Дунав, чији ће резултати бити коришћени за израду Плана управљања сливом реке Дунав за период 2021-27 године.