ДогађајиПредставници Сектора за ванредне ситуације и ЈВП „Србијаводе“ о актуелним хидролошким прогнозама у складу са најавама РХМЗ-а

16.01.2023.

У складу са најавама Републичког хидрометеоролошког завода од 17. до 19. јануара облачност која ће у Црној Гори условљавати изузетно обилне падавине, својом периферијом захватиће подручје југозападне и јужне Србије, нарочито област јужно од линије Прибој – Пријепоље – Сјеница – Нови Пазар. У циљу предузимања правовремених превентивних мера представници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и ЈВП „Србијаводе“ одржали су састанак како би цео систем заштите био подигнут на највиши ниво.

Услед обилних падавина од 18. до 21. јануара очекује се пораст водостаја на реци Лим код Пријепоља , са достизањем границе ванредне одбране од поплава, док се на Ибру код Рашке током 18. и 19. јануара очекује да ће водостај достићи границу редовне одбране од поплава.

Сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2023. годину, придржавају се својих обавеза у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2023. годину.

Обзиром на могућност пораста водостаја и стања заштитних објеката, службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа прате развој ситуације на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радови и у контакту су са штабовима локалних самоуправа. По потреби биће ангажовано додатно људство и механизација, у циљу спречавања плављења подручја и угрожавања заштитних водних објеката.