ДогађајиОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Taiex радионица (technical assistance and information exchange instrument of the european commission) о процени притисака и утицаја на површинске и подземне воде
Заштита насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока