ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водним јединицама “Нишава-Ниш, Димитровград” и “Јужна Морава-Алексинац”

30.01.2021.

На основу Општег плана од поплава и Оперативног плана за одбрану од поплава, а услед раста водостаја и превазиђеног нивоа редовне одбране са тенденцијом раста на Кутинској и Топоничкој реци уводи се ванредна одбрана од поплава на Водним јединицама “Нишава-Ниш, Димитровград”, сектор М.9. и “Јужна Морава-Алексинац”, сектор М.8.

На критичним деоницама уведена су двадесетчетворочасовна дежурства на терену, извршене су припреме свих служби ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа за правовремене интервенције, као и усаглашавање мера одбране од поплаве са штабовима локалних самоуправа.