ДогађајиПревентивне мере у циљу одбрану од поплава у складу са најављеним хидрометеоролошким прогнозама

01.02.2021.

У складу са хидролошким прогнозама и упозорењем Републичког хидрометеоролошког завода да ће, током 01.02.2021. године водостаји на горњем току Западне Мораве са притокама, на Ибру, на доњем току Јужне Мораве, рекама Топлици, Јабланици, Ветерници и Пустој бити у порасту и кретати се изнад граница редовне одбране од поплава, упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину, да успоставе контакт са Штабовима локалних самоуправа, уз примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава („Сл. гласник РС“ број 18/19) и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2021. годину („Сл. гласник РС“ број 158/20).

Такође, према прогнозама РХМЗ-а током 01. и 02. фебруара мањи пораст водостаја се очекује и на Белом и Црном Тимоку са приближавањем границама редовне одбране од поплава, док водостаји на реци Сави код Шапца и на реци Тамиш код Јаше Томић могу превазићи границу редовне одбране од поплава.

На Водној јединици “Ибар-Краљево, Нови Пазар, сектору М.12, услед раста водостаја на рекама Ибар и Рашка са тенденцијом даљег раста уведена је редовна одбрана од поплава.

На подручјима где су евидентирана критична места и на подручјима где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико буде потребно неопходно је да Помоћници и надлежна водопривредна предузећа ангажују додатно људство и механизацију, у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.

Високе бране које су у систему ЈВП “Србијаводе” за одбрану од поплава у обавези су да припреме простор за пријем новог поплавног таласа у складу са наведеним прогнозама РХМЗ-а.

Правовремено предузимање превентивних мера у циљу одбране од поплава. представља приоритет.