ДогађајиОбележен Светски дан река

28.09.2020.

Од 2005. године, последње недеље септембра, у више од 70 земаља обележава се Светски дан река. Светски дан река обележава се како би се нагласиле многобројне вредности наших река, како би се повећала општа информисаност о њиховом стању и како би се подржала њихова важност за целокупно благостање планете.

Слатководна станишта, као што су реке, језера, потоци, мочваре и дренажни канали представљају дом великом броју целокупног биодивирзитета- више од 10 одсто свих животиња и око 50 одсто свих врста рибе. Климатске промене, раст популације и људске активности за последицу имају чињеницу да су слатководна станишта угроженија од шума, пашњака и обалских екосистема, као и бржи нестанак биљног и животињског слатководног света, од копнених и морских врста.

Дакле, реке су, пре свега важан елемент животне средине и станиште многим врстама. Оне су такође и извор пијаће воде, хране и енергије. Кроз историју је остало познато да се човек увек насељавао на обалама река или других водених површина, и већина градова лежи на реци или ушћу река, обалама мора, океана, као и језера.

Некада се сматрало да је, једно од најважнијих богастава планете вода и њена доступност. Данас, најпре се мисли на квалитет воде, јер се последњих година квалитет драстично смањио, толико, да вода за пиће у неким деловима света представња прави луксуз.

У Србији је такође све мање и мање здраве изворске воде. Главни разлог томе је у неконтролисаној сечи шума, у загађењу река из септичких јама, канализација, због обрађивања земље, гајења стоке, индустријскух постројења, депонија и других извора загађења у непосредној близини изворишта. Постоји податак да се 60 000 олимпијских базена отпадних вода испусти сваке године у Дунав и Саву. Река није депонија, ни канализациони вод, река је један од основа живота, не само наших, већ свих живих бића на планети.

Само одговорним понашањем овај драгоцени ресурс можемо очувати и унапредити квалитет живота, јер у води је настао живот и без чисте и безбедне воде не би ни било живота на нашој планети.