ДогађајиСАОПШТЕЊЕ
Актуелне хидролошке прогнозе

12.10.2020.

У складу са прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, а услед најављених обилних падавина које се очекују 12. и 13. октобра најпре на западу и југозападу Србије, а затим и у централном и источном делу, упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2020. годину, да се придржавају својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава („Сл. Гласник РС“, бр. 18/19 од 15.03.2019. године) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 91/19 од 24.12.2019. године) и да обезбеде координацију са општинским и градским штабовима за ванредне ситуације.

Услед обилних падавина на сливу Колубаре са притокама, Јадру са притокама, Љубовиђи, горњем току Западне Мораве са притокама, Лиму и Ибру са притокама водостаји ће 12./13. октобра и током 13. октобра бити у умереном и већем порасту без достизања упозоравајућих нивоа. У складу са тим, на левом и десном насипу уз Љубовиђу стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће спроводе двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „Дрина- Лозница“.

Водостаји великих река Саве и Дунава су у благом порасту, без тенденције изливања, док је водостај на Западној Морави у благом опадању.

Обзиром на тренутне водостаје на рекама, могућности њиховог пораста и стања заштитних објеката, службе ЈВП „Србијаводе“, надлежних водопривредних предузећа су у приправности 24 часа на терену са тешком механизацијом и прате ситуацију како би могли правовремено да делују у циљу спречавања плављења подручја, као и у циљу интервенисања у случају наиласка бијучних вода.