ДогађајиОдржана Завршна конференција твининг пројекта "Подршка планирању политика у сектору управљања водама"

25.09.2020.

У Клубу посланика и путем онлине платформе, одржана завршна конференција твининг пројекта „Подршка планирању политика у области управљања водама“. Пројекат у укупној вредности од 1,5 милиона евра финансирала је Европска унија, у циљу подршке Републици Србији у процесу припреме за приступање ЕУ.

У уводном обраћању г-дин Антоан Авињон, представник делегације Европске уније у РС, као и представници Амбасада Немачке, Аустрије и Холандије захвалили су се на одличној сарадњи у реализацији Пројекта, за који је Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу навео као изузетно успешан.

Након тога, Штефан фон Кајц, стални саветник твининг пројекта представио је циљеве, као и главне резултате остварене у претходном периоду.

Велику захвалност на изузетном залагању и преданом раду људи из ЈВП „Србијаводе” и ЈВП „Воде Војводине” , без чијег знања и искуства, као и подршке овај Пројекат не би било могуће реализовати, исказали су сви учесници Конференције.

Првобитни циљ твининг Пројекта, на ком се интензивно радило, био је структурисан у три компоненте:

 • процена досадашњих активности на изради Плана управљања и имплементације Оквирне Директиве о водама (ОДВ);
 • анализа притисака и утицаја људских активности на количину и квалитет површинских и поземних вода, економске анализе поврата трошкова и економичности;
 • учешће јавности и заинтересованих страна и јавности у изради Плана управљања у складу са захтевима ОДВ.
Након почетка Пројекта, циљ је, уз сагласност и подршку свих учесника у процесу, измењен и проширен на израду Нацрта првог Плана управљања водама за територију Републике Србије за плански период 2021-2027. године и укључио је све првобитно дефинисане циљеве којима су додати:

 • израда извештаја о значајним питањима за управљање водама;
 • израда карактеризација сливова на целој територији РС;
 • анализа притисака и утицаја, оцена ризика;
 • одређивање статуса и потенцијала водних тела;
 • систематизација података о мониторинг површинских и поземних вода;
 • заштићене области;
 • економска анализа коришћења воде;
 • израда програма мера за достизање статуса у првом планском периоду;
 • учешће јавности, изада комуникационе стратегије за управљање водама у складу са ОДВ.
Током осамнаест месеци трајања пројекта тимови стручњака из јавних водопривредних предузећа „Србијаводе” и „Воде Војводине” у сарадњи са домаћим и страним експертима, радили су на изради методологије, обраде података и њиховој имплементацији у Нацрт Плана. Одржано је преко 120 састанака, спроведено је теренско испитивање статуса површинских вода и одржане су две Конференције заинтересованих страна, са циљем информисања јавности о могућностима и начинима активног учешћа у процес припреме, а касније и имплементације самог Плана.

Као један од најважнијих и финалних резултата овог Пројекта је израда Нацрта Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027, који је у потпуности у складу са захтевима Оквирне Директиве о водама. Овај документ је симболично и уручен г-ђи Наташи Милић, директорки Републичке дирекције за воде, као знак успешно спроведеног Пројекта. Након презентација, панелисти, које су чинили представници института, водопривредних предузећа и невладининог сектора, а који су својим учешћем и ангажовањем дали конструктивне идеје и предлоге током овог Пројекта, дискутовали су о постигнутим резултатима, као и о будућим активностима. Најављено је да се, почетком следеће године може очекивати да План уђе у процедуру јавне расправе у складу са законима РС, када ће све заинтересоване стране имати прилику да се упознају са документом и доставе своје коментаре и сугестије.