ДогађајиУ Параћину додељене златна и сребрна плакета ЈВП „Србијаводе“ и директору Горану Пузовићу

27.09.2021.

На свечаној седници поводом Дана општине Параћин додељена су јавна признања грађанима и институцијама за достигнућа у развоју привреде, друштва, заштите и афирмацију општине Параћин.

Златна плакета додељена је директору ЈВП „Србијаводе“ Горану Пузовићу за изузетно добру сарадњу са општином и пружању велике подршке у санацији и реализацији пројеката везаних за одбрану од поплава.

ЈВП „Србијаводе" додељена је Сребрна плакета за успешну сарадњу са општином Параћин на реализацији значајних пројеката у циљу повећања степена заштите од поплава.

Након поплавног догађаја у мају 2014. године, када је услед обилних падавина и изливања реке Црнице, која је потопила око 1200 домаћинстава и проузроковала велику штету процењену на 2,4 милијарде динара, ЈВП „Србијаводе“ и општина Параћин закључили су Споразум о заједничком финансирању целовитог система за заштиту Параћина од поплава.

У периоду 2017. до 2020. године изведени су хитни радови на заштити Параћина од великих вода реке Црнице и притока, током којих је изграђен врло комплексан систем који у себи садржи регулисано корито са обостраним насипима и заштитним зидовима на обаламa који уз употребу мобилног система штити ужи центар града и који је уједно један од најбржих система за одбрану од поплава на бујичним токовима. На основу спроведене вежбе симулације одбране од поплава приказано је да се за укупно 2 сата може поставити одбрамбена линија у дужини од 370m. Пројекат вредан око 3.8 милиона евра финансиран је средствима Делегације Европске уније, посредством Аустријске агенције за развој.

Такође, у циљу унапређења заштите од ерозије и бујица спроведени су радови на изградњи четири бујичне преграде у вишим деловима слива реке Црнице и притока, укупне вредности од око 420 хиљада евра.

Реализацијом ових пројеката значајно је подигнут степен безбедности свих грађана и постигнута је превенција која је кључна у одбрани од поплава.