ДогађајиOдржан је састанак представника Фонда за развој Абу Дабија („Ал Дахра-Србија“), Владе Републике Србије и ЈВП „Србијаводе“ поводом унапређења сарадње и реализације Пројекта "Развој наводњавања у пољопривреди Србије“

27.08.2020.

Састанак је отворен поздравним речима г-дина Пузовића и г-дина Салмин Ал Алмерија, генералног директора „Ал Дахра-Србија“ након чега су, представницима Фонда за развој Абу Даби, представљени постојећи и нови пројекти.

Имајући у виду значај пољопривреде у Србији, која би са одговарајућом подршком могла да постане значајан покретач националног економског раста, као и расположиве потенцијале Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије покренуло је Пројекат "Развој наводњавања у пољопривреди Србије“. Пројекат се финансира из кредита Фонда за развој Абу Дабија.

Због сложености оваквог Пројекта, а узимајући у обзир да је наводњавање у Србији разматрано у више стратешких докумената, и уважавајући то да је за развој наводњавања потребно створити и одговарајуће економске и организационе оквире, Пројекат се реализује фазно.

Циљ Пројекта је повећање продуктивности и ефикасности у сектору пољопривреде кроз проширивање система за наводњавање. Прва фаза, поред изградње система у Војводини, обухватила је изградњу система у централној Србији и то регионалних система на подручју Панчевачког рита, као и мелирационих система на подручју Мачве и Чачка. Радови обухватају изградњу или реконструкцију каналске мреже, објеката на каналској мрежи и изградњу магистралног цевовода.

Захватање, дистрибуција и одржавање пројектованих нивоа воде у каналској мрежи ових система предвиђени су помоћу одговарајућег броја типских регулационих устава и црпних станица ниског притиска. Дакле, у сврху регулације нивоа воде у систему, била је потребна изградња око 20 црпних станица каналског типа и регулационих устава. Вредност ових радова је око 20 милиона евра.

Након састанка, учесници су обишли радове санације и модернизације хидромелорационог система у Панчевачком риту. За заштиту од спољних и унутрашњих вода и за наводњавање овог подручја изграђени су бројни насипи, мрежа канала, црпне станице и други објекти.

Такође, у оквиру овог фонда у припреми су и нови пројекти које ће представљати другу фазу и који ће обухватити још око 55.000 хектара, што ће додатно унапредити пољопривредну производњу. У оквиру ове фазе планирана је изградња и проширење система за наводњавање у Панчевачком риту- фаза II и III, Сурчину, Тополи, као и модернизација 58 црпних станица на територији централне Србије.