ДогађајиПравовременим стављањем акумулација и брана у функцију заштите од поплава умањују се последице поплавног таласа

26.06.2020.

У претходних неколико дана, на подручју слива Мораве, 16 брана је било у функцији заштите од поплава. Бране на овом подручју су задржале поплавни талас од 50 милиона m3 воде, од чега: Ћелије 11 700 милиона m3, Врутци 10 милиона m3, Барје 9 600 милиона m3, Бован 1,5 милиона m3. То значи да један дан или неколико сати, вода уопште није истицала , него је сав поплавни талас задржан.

Правовременом реакцијом ЈВП "Србијаводе" вода је на време испуштена из акумулације, чиме је омогућен је прихват поплавног таласа.

Захваљујући превентивним мерама, које су обухватиле завршетак регулације корита Колубаре, Обнице и Јабланице, уз стављање у функцију хидроакумулације „Стубо- Ровни" која је прихватила око 5 милиона m3, град Ваљево је успешно заштићен од поплава. Постојећи системи заштите прихватили су и омогућили протицај великих вода кроз град и спречили изливање река на градском подручју.

Последице поплавног таласа, на рекама где постоје бране, су неупоредиво мање, јер уколико постоји довољна акумулација, благовременим пражњењем, мање поплаве се могу спречити, док се код великих полавних таласа последице могу ублажити.

Према хидролошким прогнозама РХМЗ-а, а услед престанка падавина и даље се бележи опадање водостаја на свим водотоцима у Србији. Дежурне службе и надлежна водопривредна предузећа ЈВП "Србијаводе" су и даље на терену са тешком механизацијом и пумпама и активно су укључени у фазу помоћи и санације, како би се животи људи што пре вратили у нормалне токове.